Δελτίο τύπου για τις θέσεις Basescu στο συμβούλιο της Ευρώπης

POPSVΑξιότιμες/οι κυρίες/οι Βουλευτές – Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης

Σε συνέχεια τοποθέτησης του Προέδρου της Ρουμανίας κ. Basescu ενώπιον της ολομέλειας της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο, στις 27 Ιανουαρίου 2011, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, ως αιρετό δευτεροβάθμιο συλλογικό όργανο που εκπροσωπεί εκατό και πλέον συλλόγους Ελλήνων Βλάχων, επισημαίνει τα εξής:

 Α.
Η Ελλάδα και ειδικότερα η περιοχή της οροσειράς της Πίνδου, ανέκαθεν ήταν η ιστορική κοιτίδα της βλαχόφωνης ρωμιοσύνης η οποία αποτελεί αναπόσπαστο και αδιαφιλονίκητο τμήμα του σύγχρονου ελληνικού έθνους.

 

Β. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, με την αρωγή της ελληνικής πολιτείας, εργάζεται για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του βλαχόφωνου ελληνισμού και την συστηματική προβολή της πλούσιας και ιδιαίτερης βλάχικης λαογραφίας και μουσικής παράδοσης, συμβάλλοντας στην ανάδειξη της πολιτιστικής πολυμορφίας και της πολιτιστικής ταυτότητας του ελλαδικού χώρου και του σύγχρονου ελληνισμού.

Γ. Ουδείς δικαιούται, συνεπώς, να χαρακτηρίζει αυθαιρέτως ένα μεγάλο τμήμα του ελληνικού έθνους ως << μειονότητα>> μέσα στην ίδια του την πατρίδα, της οποίας άλλωστε η ιστορία βρίθει από παραδείγματα μεγάλων Βλάχων εθνικών ευεργετών που αφιέρωσαν ολόκληρη τη ζωή, το έργο και την περιουσία τους στο βωμό της ελευθερίας, της προκοπής και της ανάπτυξης της Ελλάδος και του ελληνισμού.

Δ. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων χαρακτηρίζει συνεπώς ως αυθαίρετες και ανεδαφικές τις έμμεσες αναφορές του Ρουμάνου Προέδρου, κ. Basescu, οι οποίες ταυτίζουν κάθε βλαχόφωνη ομάδα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με τη ρουμανική διασπορά. Οι αναφορές αυτές θίγουν καταφανώς το αδιαπραγμάτευτο ανθρώπινο δικαίωμα στον ατομικό και συλλογικό εθνικό αυτοπροσδιορισμόόλων των Ελλήνων Βλάχων στην Ελλάδα και τη διασπορά και δεν συνάδουν με τις θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες σφυρηλάτησης δεσμών ενότητας, φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών, επί των οποίων εδράζεται το σύγχρονο ευρωπαϊκό οικοδόμημα στο οποίο συμμετέχουν και οι δυο λαοί ως σύμμαχοι και εταίροι.

Με τιμή,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο   Πρόεδρος                    Η Γεν. Γραμματέας
Μαγειρίας   Μιχάλης Τσακνάκη – Νιτσιάκου  Αγγελική

 

 

Λάρισα 19 Φεβρουαρίου 2011

 Αρ. πρωτ: 28 

Προς:

Αξιότιμο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης κ. Thorbjorn Jagland

 

Κοιν:

  - Αξιότιμο Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης κ. MevlütCavusloĝlu

  - Αξιότιμο Επίτροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης κ. ThomasHammarberg

  - Πρεσβεία της Ρουμανίας στην Αθήνα

  - Εξοχότατο Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

  - Εξοχότατο κ. Πρωθυπουργό της Ελλάδος

  - Εξοχότατο κ. Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

  - Εξοχότατο κ. Υπουργό Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας

  - Αξιότιμους Εκπροσώπους και Αναπληρωτές Εκπροσώπους του Ελληνικού Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο της Ευρώπης

 

Η επιστολή στα ελληνικά και αγγλικά

Αναζήτηση