Φωτογραφική «Συλλογή» Αστέριου Κουκούδη

Η φωτογραφική «συλλογή» online στο Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα

Η οικογένεια Βέσσιου από τη ΣαμαρίναΤο σύνολο των φωτογραφιών που συλλέχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν στις εκδόσεις της εργασίας «Μελέτες για τους Βλάχους», στα ελληνικά και τα αγγλικά, παραχωρήθηκε στο Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα στη Θεσσαλονίκη, ως μία ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης για την αρωγή που μου προσφέρθηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας. Οι φωτογραφίες προέρχονται από οικογενειακά αρχεία, προσωπικές συλλογές, συλλογές πολιτιστικών συλλόγων και δημοσιεύσεις σε εργασίες άλλων μελετητών. Τα ονόματα, η προέλευση, οι πηγές και πολλές φορές και οι πρωταρχικοί καλλιτεχνικοί δημιουργοί των φωτογραφιών καταγράφονται αναλυτικότερα στις εκδόσεις της σειράς «Μελέτες για τους Βλάχους».

 

Οφείλω να εκφράσω, για άλλη μια φορά, τις ευχαριστίες μου προς όλους όσους προσέφεραν τη βοήθειά τους για τη δημιουργία αυτής της φωτογραφικής «συλλογής», για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν και το χρόνο που μου διέθεσαν. Αναγνωρίζοντας πως δεν έχω την ιδιοκτησία της «συλλογής», την παραχώρησα στο Ίδρυμα του Μουσείου για ορθότερη τεκμηρίωση και περεταίρω αξιοποίηση. Αποτελεί, εδώ και χρόνια, μέρος του ψηφιοποιημένου αρχείου του Μουσείου και βρίσκεται στη διάθεση των μελετητών. Ευχής έργον θα ήταν αυτός ο πρωταρχικός πυρήνας που αφορά στους Βλάχους να διευρυνθεί και να εμπλουτιστεί ακόμη περισσότερο, να αποτελέσει κίνητρο για προσθήκες. Θα ήθελα να εκφράζω την πεποίθηση πως κι άλλοι ερευνητές μπορούν διακρίνουν σε αυτές τις φωτογραφίες στοιχεία που στάθηκα αδύναμος να αναγνωρίσω και ζητήσω από αυτούς να τα μελετήσουν και να μας τα παρουσιάσουν.

Αστέρης Κουκούδης

Δείτε την ψηφιοποιημένη συλλογή

Αναζήτηση