ΟΧΙ αιολικά πάρκα στην οροσειρα της Πίνδου

Save AspropotamosΗ Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, λέει όχι στην εγκατάσταση  αιολικών πάρκων που σχεδιάζονται για τις περιοχές του Ασπροποτάμου, της  Βασιλίτσας και της ευρύτερης περιοχής του  Μετσόβου.

 

Στην διαδικασία κατασκευής αυτών των εγκαταστάσεων (δρόμοι πρόσβασης, κτίρια, πυλώνες, κόψιμο δέντρων, σκυρόδεμα, ανεμογεννήτριες κλπ.) το αποτέλεσμα είναι εν τέλει λιγότερο «πράσινο» από το αντιστάθμισμα της παραγόμενης «καθαρής ενέργειας» βλάπτοντας αισθητικά και ουσιαστικά  την οροσειρά της Πίνδου και τον εναλλακτικό τουρισμό που σήμερα αναπτύσσεται στην περιοχή. 

Η  κατασκευή τους  θα καταστρέψει  το μοναδικό αλπικό τοπίο, θα εμποδίζει  τις αθλητικές (χιονοδρομικά  κέντρα ) και τουριστικές δραστηριότητες, ως επίσης και τις κτηνοτροφικές μετακινούμενες εκμεταλλεύσεις.

Στις συγκεκριμένες περιοχές υλοποιείται ήδη ένας συγκεκριμένος σχεδιασμός για το χαρακτηρισμό και την πιστοποίηση των μονοπατιών,  όπως  πχ. (Ultra Trail ) που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την προοπτική κατασκευής τόσο μεγάλων έργων. Ο αποχαρακτηρισμός περιοχών NATURΑ, ώστε να αδειοδοτηθούν τα συγκεκριμένα πάρκα θα είναι καταστροφικός για τις περιοχές αυτές.

Αναζήτηση