Συγκρότηση και εξέλιξη της οικιακής ομάδας: Συρράκο, 1898-1929. Καυταντζόγλου Ρωξάνη

Συγκρότηση και εξέλιξη της οικιακής ομάδας: Συρράκο, 1898-1929. Καυταντζόγλου ΡωξάνηΑντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της οργάνωσης της οικιακής ομάδας σε μιαν ορεινή κοινότητα Βλάχων της Πίνδου, το Συρράκο. Αναζητούνται τα υποδείγματα σχηματισμού των οικιακών ομάδων και οι κανόνες που διέπουν τη συγκρότηση τους και οδηγούν στη διαμόρφωση κάποιων οικιακών δομών εκείνων οι οποίες εμφανίζονται μέσα από την ανάλυση ως οι πλέον επιθυμητές για τον πληθυσμό της εν λόγω κοινωνίας.
Το χρονικό διάστημα 1850-1930, το οποίο αποτελεί τον χρονικό ορίζοντα της μελέτης οροθετείται σε μεγάλο βαθμό από της διαθέσιμες πηγές. Τρεις καταγραφές του πληθυσμού των ετών 1898, 1905 και 1929 και δύο ομάδες προικοσυμφώνων που αφορούν γάμους στο εσωτερικό της κοινότητας αποτελούν το κύριο σώμα των τεκμηρίων τα οποία έλαβα υπόψη μου. Η πρώτη ομάδα προικοσυμφώνων καλύπτει την περίοδο από το 1835 έως το 1870, ενώ η δεύτερη τα χρόνια απο το 1925 έως το 1934.
Η προσπάθεια διερεύνησης του σώματος των πληροφοριών με οδήγησε στην αναζήτηση συμπληρωματικών στοιχείων από καταγραφές των κοπαδιών των κτηνοτρόφων του Συρράκου στις αρχές του 20ου αιώνα, από έναν εκλογικό κατάλογο αρρένων, και από έναν κατάλογο της ακίνητης περιουσίας και της αντίστοιχης φορολόγησης της, του 1899.

 

Επίσης έλαβα υπόψη μου διάφορα σκόρπια έγγραφα που αφορούν τόσο οικονομικές δοσοληψίες μεταξύ των κατοίκων αλλά και τις επιστολές της διοίκησης Ιωαννίνων προς τις αρχές της πόλης του 19ου αιώνα. Μνημονεύω τέλος τα πρακτικά των κοινοτικών συμβουλίων και την αλληλογραφία των αρχών της πόλης με την κεντρική διοίκηση από την προσάρτηση του Συρράκου στο ελληνικό κράτος το 1912 έως το 1930. Διαβάστε online ή κατεβάστε

Ρωξάνη Καυταντζόγλου, Αθήνα 1992

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν στο παράρτημα 3 το εξωφυλλο του κώδικα της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου, δύο προικοσύμφωνα του 1846 και του 1925, στοιχεία προικοσυμφώνων και γάμων περιόδου 1830-1870, η διαθήκη του παπά Ιωάννη Μακριδήμα, κατάλογος φορολογίας ακινήτων το 1899, δημοτολόγια ετών 1898, 1905, 1929, εκλογικός κατάλογος ραφτάδων και ποιμένων, εξέλιξη της μορφολογίας μερικών νοικοκυριών στο διάστημα 1898-1929 (Γκαρτζονίκας, Ζιώγας, Ζώνιος, Αυδίκος, Μπαλάφας, Αυδίκος) (χρησιμοποιείστε τα + και - για zoom)

Αναζήτηση