Τσι κισίρε ντόι φιτσιόρι – στιχουργός: Μηνάς Γκορίτσας

Τσί κισίρε ντόι φιτσιόριΤσί κισίρε ντόι φιτσιόρι (κίνησαν δυο αγόρια) τα σ' αλάγκα πι του χόρι (για να γυρίσουν στα χωριά)

Τσί κισίρε ντόι φιτσιόρι (κίνησαν δυο αγόρια)
τα σ' αλάγκα πι του χόρι (για να γυρίσουν στα χωριά)
σ' άφλε βέρε φιάτε μπούνε (να βρουν κάνα καλό κορίτσι)
τα σ' ου λιά τα σι κ'ρούνε. (για να το πάρουν να στεφανωθούν)

σι νο αφλάρε ιτς τσουβά (και δεν βρήκαν τίποτα)
σ' βίνιρε ναπόι κου λιά (και ήρθανε πίσω ξανά)
σ' νέσιρε του Μιτσιντέι (και πήγανε στο Κεφαλόβρυσο)
κι ακότσι σ' φάτσι πρέι. (γιατί εκεί γίνεται χαμός (έχει παρέα που γλεντάει)

άρι φέτι μούλτ μουσιάτι (έχει κορίτσια πολύ όμορφα)
σέντ ριμένι τζέσι τάτι (είναι ριμένες είπε ο πατέρας)
νες του πιζάρι άτε μόι άτε (πήγα στο παζάρι μάνα βρε μάνα)
βιτζούι ούνε φιάτε μουσιάτε. (είδα μια κοπέλα όμορφη)

ιρά μουσιάτε κα λούνα μόι άτε (ήταν όμορφη σαν το φεγγάρι βρε μάνα)
κα λούνα έσι νόπτια τριάγκε (σαν το φεγγάρι που βγαίνει την νύχτα ολόγιομο)
ντούτι τα σ' ου κάφτς άτε μόι άτε (πήγαινε να τη ζητήσεις μάνα βρε μάνα)
ντούτι τα σ' ου κάφτς βιάστε. (πήγαινε να τη ζητήσεις νύφη)

ιρά μουσιάτε κα λούνα μόι άτε (ήταν όμορφη σαν το φεγγάρι βρε μάνα)
κα λούνα έσι νόπτια τριάγκε (σαν το φεγγάρι που βγαίνει την νύχτα ολόγιομο)
νες ντι ου κιφτάι άτε μόι άτε (πήγα να τη ζητήσω μάνα βρε μάνα)
νες ντι ου κιφτάι βιάστε. (πήγα να τη ζητήσω νύφη)

ιρά μουσιάτε κα λούνα μόι άτε (ήταν όμορφη σαν το φεγγάρι βρε μάνα)
κα λούνα έσι νόπτια τριάγκε. (σαν το φεγγάρι που βγαίνει την νύχτα ολόγιομο)

Οι στίχοι είναι του Μηνά Γκορίτσα

Το διαβάσαμε στην ομάδα Μιτζιντέη Βρούτε - Το Κεφαλόβρυσο της καρδιάς μας

Ακούστε το τραγούδι από τον Βασίλη Δημουλά

 Παλιοχώρα, δεκαετία 1920, photo Margaret Hasluck Παλιοχώρα, δεκαετία 1920, photo Margaret Hasluck

Αναζήτηση