Φουρίγκα κερκάτα (Μυρμήγκι φορτωμένο)

Ο Γάμος (Φουρίγκα) του Κόλα ΝάτσιαΟ Νικόλαος (Κόλα) Νάτσιας απο το Κεφαλόβρυσο (Μετζιτιέ) Ιωαννίνων ηχογράφησε τη δεκαετία του 70 το βλάχικο τραγούδι Ο ΓΑΜΟΣ. Ο πραγματικός τίτλος του τραγουδιού είναι Φουρίγκα κερκάτα που σημαίνει Μυρμήγκι φορτωμένο.

Παραλλαγή του ίδιου τραγουδιού με τίτλο «Ο γάμος του ψύλλου με τη ψείρα» είχε καταγράψει και ο Gustav Weigand απο την Ελένη Ρόμπη στο Μοναστήρι στα τέλη του 19ου αιώνα. (Οι Αρωμούνοι, τόμος Β', σελ. 94)

Ο Παναγιώτης Παυλίδης (Παύλου) αλίευσε στο διαδίκτυο το τραγούδι και εναρμόνισε τους στίχους του στο ιδίωμα της πατρίδας του, της Λάιστας. Μάλιστα το κείμενο δημοσιεύθηκε και στο περιοδικό "Λαϊστινά Νέα".
Τον ευχαριστούμε για την αποστολή.
Απολαύστε το.

Φουρίγκα

Φουρίγκα κερκάτα κου γκουρούτς ντι γκέρου
τσι γκισια λα μοάρα τα σ' φάκα φρίνε
τας απρίντα αλότου, τα σ φάκα κουλάκου
τα σ κιάμα νούνου σι φουρτάτου
χιρισεστς σουράτι, κου φουρτάτου
καρκαλέτσου νούνου, τζουτζουνάρου πρέφτου
γκισίρε νταντούν, τα σ μπάγκα κουρούνα

Μυρμήγκι φορτωμένο με σπυρί από σιτάρι
πάει στον μύλο να κάνει αλεύρι
για να πιάσει το προζύμι να το κάνει κουλούρα
να καλέσει τον νονό και τον μπράτιμο
καμαρώνουν οι μπρατίμιισες με τον μπράτιμο
η ακρίδα νονός και το τριζόνι παπάς
ξεκίνησαν μαζί για να βάλουν το στεφάνι

ΣΤΟ ΛΑΪΣΤΙΝΟ ΙΔΙΩΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΠΑΥΛΙΔΗ:


Φ'ρνίγκα

Φ'ρνίγκα γκ ρκάτα κου γκ ρνίτσου ντι γκρ”νου
ντούτσε λα μοάρα σαντάρε φ'ρίνα
Τρι σ'ακάτσε αλουάτλου σ αντάρε κουλάκου
Σαγκλιάμα νούνλου σ' φ'ρτάτλου
Χ'ρσέσκου σουράτλε κου φ'ρτάτλου
Κ'ρκαλέτσλου νούνου σ'τζουτζουνάρου πρέφτου
Νγκισίρε ντιαντιούν τρι σ'μπάγκε κουρούνα

Μπράτιμος= αδελφικός φίλος

 Ακούστε και το τραγούδι:

 
FOURIGA

Αναζήτηση