Λιβάδι. Γεωγραφική, Ιστορική, Λαογραφικη Επισκόπησις. Γκούμας Ελευθέριος

Λιβάδι. Γεωγραφική, Ιστορική, Λαογραφικη Επισκόπησις. Γκούμας ΕλευθέριοςΜια σημαντική προσφορά της σελίδας ΒΛΑΧΟΛΕΙΒΑΔΟ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ και της οικογένειας του Λευτέρη Γκούμα, προς όλους τους Λιβαδιώτες, τους φίλους του Λιβαδίου και τους φίλους της τοπικής ιστορίας.

Στον σύνδεσμο που θα βρείτε στο τέλος του κειμένου μπορείτε να κατεβάσετε σε ψηφιακή μορφή το βιβλίο του δασκάλου Ελευθέριου Γκούμα ΛΙΒΑΔΙ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ.
Το βιβλίο, που εκδόθηκε το 1973 με έξοδα του ιδίου και το οποίο αφιερώνει στη νεολαία του Λιβαδίου, έχει εξαντληθεί. Με τη σύμφωνη γνώμη της οικογένειας του διατίθεται δωρεάν σε όλους, σε ψηφιακή όπως αναφέραμε μορφή (1 αρχείο pdf μεγέθους 39ΜΒ).

Το βιβλίο είναι πολύ σημαντικό γιατί, για πρώτη φορά, καταγράφεται συστηματικά η ιστορία του Λιβαδίου.

Ενότητες του βιβλίου:

1η Πρόλογος - γεωγραφική θέση - Έκταση - Όρια - Κλίμα
2η Ιστορία του οικισμού
3η Πληθυσμός - Επαγγελματική κατανομή - Οικονομική ζωή
4η Μορφές τοπικής αυτοδιοίκησης - Δημογέροντες
5η Αρματωλοί και κλέφτες - Αρματολίκι του Λιβαδίου
6η Φιλική Εταιρεία - Μέλη Φιλικής Εταιρείας από το Λιβάδι - Επανάσταση της 8ης Μαρτίου 1822
7η Γεωργάκης Ολύμπιος
8η Η επανάσταση του 1854
9η Επανάσταση του 1878
10η Ληστοκρατια
11η Παιδεία κατά τους χρόνους της δουλείας - Σχολεία του Λιβαδίου
12η Ναοί του Λιβαδίου - Επιτύμβιες πλάκες - Επισκοπή Πέτρας Λιβαδίου - Θρησκευτική ζωή
13η Ιστορικά στοιχεία - Ενθυμήματα -Επιγραφές
14η Μορφές της οικονομικής ζωής του Λιβαδίου κατά τους χρόνους της δουλείας - Οικοτεχνίες και βιοτεχνίες μάλλινων - Το εμπόριο - Αγωγιατισμός - Πνευματικές μορφές και επιστήμονες καταγόμενοι εκ Λιβαδίου - Δωρητές
15η Καταγωγή των βλάχων - Κουτσοβλαχικό ζήτημα
16η Απελευθέρωση του Λιβαδίου (1912) - Το Χρονικό της 28ης Οκτωβρίου 1940 -Το Χρονικό της κατοχής 1941-1944 - Σύγκρουση ανταρτών στο Λιβάδι - Χρονικό πυρπολήσεως του Λιβαδίου από τους Γερμανούς στις 3 και 18 Ιουλίου 1943 - Απελευθέρωση - Συμμοριτοπόλεμος - Υλικές ζημιές
17η Μετανάστευση στην Αμερική - Παροικίες - Κοινωφελή σωματεία - Σύλλογοι και δράσεις αυτών - Λαογραφική επισκόπηση - Θρησκευτικά έθιμα - Πανηγύρια - Γάμος - Τοπικές ενδυμασίες - Παιχνίδια - Τοπωνύμια - Υδρωνύμια - Υψόμετρα τοποθεσιών - Βιβλιογραφία - Εγκατασταθέντες στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνη,Ελασσόνα, Σερβία από 1875-1922

Η ψηφιοποίηση του βιβλίου έγινε από τον Ιωάννη Γαζέτη τον οποίο ευχαριστούμε για τη διάθεση του αρχείου
Το αρχείο αφού το κατεβάσετε μπορείτε να το διαβάσετε με κάποιο πρόγραμμα ανάγνωσης αρχείων pdf. Μπορείτε επίσης να το εκτυπώσετε και να το έχετε στην βιβλιοθήκη σας.

Διαβάστε online το βιβλίο ή κατεβάστε το

Αναζήτηση