Το χωριό μας το Κεφαλόβρυσο, Μαρίας Δεμίρη

Μαρίας Δεμίρη, Το χωριό μας το ΚεφαλόβρυσοΗ μάνα, η γιαγιά και εμείς τα παιδιά, όπως κάθε φθινόπωρο, ξεκινήσαμε για το χειμάδι. Ο Σπύρος και ο Νίκος -τ' αδέλφια μου- καθήσανε με τα πρόβατα στο βουνό, λίγες ημέρες αργότερα από εμάς. Εμείς με τα ζώα φορτωμένα σιγά σιγά φτάσαμε στο χειμάδι.

Το χωρίο μας το Κεφαλόβρυσο, Μαρίας Δεμίρη
Αθήνα, 1966
διαβάστε το παρακάτω
απαγορεύεται η μερική ή ολική ανατύπωση, αντιγραφή, παρουσίαση του παρόντος
από οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή μη, χωρίς την έγγραφη άδεια της συγγραφέως

Αναζήτηση