Η μουσικοχορευτική παράδοση των Βλάχων του Νέου Πετριτσίου, Καζαντζίδου Σοφία

Οι βλάχοι κάτοικοι στην ΛόντζαΤο θέμα της παρούσας εργασίας αναφέρεται στην μουσικοχορευτική παράδοση των βλάχων του Νέου Πετριτσίου, στα εθνογραφικά στοιχεία των χορών, αλλά και στις αλλαγές που δημιουργήθηκαν με το πέρασμα του χρόνου.

Γίνεται αναφορά στο τι είναι χορός, μουσική, παράδοση. Σκοπός της έρευνας είναι η παράδοση αυτή, που έφτασε ως τις μέρες μας να συνεχιστεί στις επόμενες γενιές. Να καταγραφούν ιστορικά στοιχεία του χωριού, στοιχεία για την γλώσσα, την ενδυμασία, τον γάμο. Επίσης να αναφερθούν εθνογραφικά στοιχεία, χοροί, τραγούδια του τότε και να γίνουν αισθητές οι διαφορές του τώρα.

Αναλυτικότερα
Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα τοπογραφικά στοιχεία του χωριού. Επίσης γίνεται αναφορά στην ιστορία των βλάχων κατοίκων επί Αλή Πασά 1820 έως την τελική εγκατάστασή τους στο Νέο Πετρίτσι, το 1940. Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνονται στοιχεία για την γλώσσα των βλάχων όπως από πού προέρχονται, πώς αποκαλούσαν τον εαυτό τους και για την εμφάνιση της ονομασίας «βλάχοι». Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά αρχικά σε γενικά στοιχεία της λαϊκής παραδοσιακής φορεσιάς των βλάχων του χωριού και ακολουθεί αναλυτική περιγραφή της γυναικείας και αντρικής ενδυμασίας. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η περιγραφή των εθίμων που συνόδευαν τη γαμήλια διαδικασία από την Δευτέρα έως την Κυριακή που τελούνταν το μυστήριο του γάμου. Τέλος το πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει γενικά στοιχεία για τους βλάχικους χορούς. Ακολουθεί η ανάλυση των χορών: συρτό στα τρία, μπεράτι, συρτό στα δύο, συρτό στα 7/8, συγκαθιστό, τσάμικο, νυφιάτικο, ο μεγάλος χορός αλλά και χορούς που πλέον χορεύουν οι βλάχοι του χωριού όπως : κωνσταντάκης (ζαγορίσιος), ζαχαρούλα, ιατρός, άσπρη πέτρα και αντίπερα. Επίσης περιλαμβάνει και αντιπροσωπευτικά τραγούδια για τους παλαιότερους χορούς των βλάχων. Ακόμα μας δίνεται μια εικόνα για τον τόπο και τον τρόπο πού διοργανώνονταν και διοργανώνονται οι χοροί στο χωριό. Επιπλέον γίνεται αναφορά στα τραγούδια, την στιχουργική τους, τις γυναίκες που τα τραγουδούσαν αλλά και στα θέματα πού αναφέρονται τα βλάχικα τραγούδια.

Η μουσικοχορευτική παράδοση των βλάχων του Νέου Πετριτσίου στο διάβα του χρόνου – συγκριτική λαογραφική προσέγγιση
Σοφία Καζαντζίδου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Δηπλωματική εργασία
Θεσσαλονίκη 2012
Διαβάστε την εργασία online ή κατεβάστε τη

 

Περιεχόμενα

Α. Εισαγωγή
Β. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας
Γ. Μεθοδολογία
Δ. Αποτελέσματα

1. Ιστορικά
2. Η γλώσσα των βλάχων
3. Ενδυμασία
 α. ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
 β. ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΑΝΤΡΩΝ
4. Γάμος 34
5. Εθνογραφικά στοιχεία και περιγραφική ανάλυση των χορών
 α. Γενικά οι Χοροί και τραγούδια των βλάχων
 β. Οι χοροί
  Συρτό στα τρία
  Μπεράτι
  Γρήγορο μπεράτι
  Συρτό στα δύο
  Συρτό στα 7/8
  Συγκαθιστός
  Τσάμικος
  Νυφιάτικος
  Μεγάλος χορός του χωριού
  Κωνσταντάκης (ζαγορίσιος)
  Ζαχαρούλα
  Γιατρός
  Άσπρη πέτρα
  Αντίπερα
 γ. Αντιπροσωπευτικά τραγούδια των χορών αυτών

Ε. Συζήτηση αποτελεσμάτων
ΣΤ. Συμπεράσματα και προτάσεις
Ζ. Βιβλιογραφία
Ονόματα πληροφορητών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Φωτογραφίες

Αναζήτηση