Πανηγύρι στο χωριό Σμίξη Γρεβενών: Ζητήματα επιτέλεσης, αναβίωσης και μνήμης, Μπαρμπάκη Χρυσάνθη

Πανηγύρι στο χωριό Σμίξη ΓρεβενώνΟ Δεκαπενταύγουστος είναι μια γιορτή που τελείται με ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια και τα πανηγύρια του, ιδιαίτερα στα χωριά, είναι ονομαστά.

Το πανηγύρι ως δρώμενο μου είναι πολύ αγαπητό και η συμμετοχή σε αυτό κινούσε πάντα το ενδιαφέρον μου, καθώς άφηνε την αίσθηση ότι δεν αποτελεί ένα απλό μέσο ψυχαγωγίας. Από το ενδιαφέρον αυτό προέκυψε και η παρούσα εργασία, σε μια προσπάθεια να διερευνηθούν τα ιδιαίτερα στοιχεία του πανηγυριού του Δεκαπενταύγουστου που του προσδίδουν αυτό το μοναδικό χαρακτήρα. Ο τόπος που επέλεξα να πραγματοποιήσω την έρευνα είναι η Σμίξη, ένα μικρό χωριό δυτικά των Γρεβενών. Η Σμίξη αποτελεί τον ιδιαίτερο τόπο καταγωγής του θείου μου και το μέρος όπου από παιδί έχω περάσει οικογενειακά πολλές γιορτές, χειμώνα και καλοκαίρι. Ανάμεσα σ’ αυτές, έχει τύχει να παρευρεθώ στο πανηγύρι του χωριού για το Δεκαπενταύγουστο. Για το λόγο αυτό προτίμησα να γίνει στο συγκεκριμένο χωριό η έρευνα, λόγω της μεγαλύτερης εξοικείωσής μου με το πανηγύρι εκεί και τα έθιμά του. Για την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας χρειάστηκα τη βοήθεια πολλών κατοίκων του χωριού και μελών του Μορφωτικού Συλλόγου Σμίξης, τους οποίους ευχαριστώ θερμά. Ιδιαίτερη αναφορά θα ήθελα να κάνω στους γέροντες και τις γερόντισσες του χωριού, που με δέχτηκαν εγκάρδια και μοιράστηκαν μαζί μου τις ιστορίες και τα τραγούδια τους. Πλάι τους έμαθα πολλά και για αυτό τους ευχαριστώ. Οι μαρτυρίες τους αποτελούν πολύτιμη πηγή πληροφοριών και ζωτικό κομμάτι της εργασίας μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τις επιβλέπουσες καθηγήτριες μου και ιδιαίτερα την κ. Καλλιμοπούλου, για τη συνεχή καθοδήγηση και τις πολύτιμες υποδείξεις της που με βοήθησαν να αντιμετωπίσω διάφορα θέματα που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας αυτής. Τέλος, ευχαριστώ το θείο μου Νίκο Κατή, καθηγητή στη Γεωπονική Σχολή του Α.Π.Θ και ερασιτέχνη φωτογράφο της Σμίξης, η μεγάλη αγάπη του οποίου για το χωριό και το πανηγύρι, με ενέπνευσε να το αγαπήσω κι εγώ.

Πανηγύρι στο χωριό Σμίξη Γρεβενών: ζητήματα επιτέλεσης, αναβίωσης και μνήμης
Μπαρμπάκη Χρυσάνθη

πτυχιακή εργασία
Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Θεσσαλονίκη, 2016
Διαβάστε online την εργασία ή κατεβάστε τη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : Αποσαφήνιση περιεχόμενων όρων και μεθοδολογία της έρευνας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : Περιγραφή του τόπου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : Έθιμα του πανηγυριού και οι κοινωνικές προεκτάσεις τους
3.1. Πρώτη ημέρα
3.2. Δεύτερη ημέρα
3.3. Τρίτη ημέρα
3.4 Τέταρτη ημέρα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : Νεωτερισμός και αναβίωση
4.1. Στοιχεία νεωτερισμού στο σύγχρονο πανηγύρι
4.2. Αναβίωση εθίμων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο : Ο ρόλος των πολιτιστικών συλλόγων
5.1. Σύντομα ιστορικά στοιχεία
5.2. Στοιχεία φολκλορισμού
5.3. Ο Μορφωτικός Σύλλογος Σμίξης

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΧΗΜΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΧΟΡΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Αναζήτηση