Βλαχόφωνο μοιρολόι από τη Σαμαρίνα Γρεβενών: Vini uara uaral'i

Βλαχόφωνο μοιρολόι από τη Σαμαρίνα Γρεβενών: Vini uara uaral'iΕτεροφωνικό βλαχόφωνο γυναικείο νεκρικό μοιρολόι που λεγόταν "όταν σηκώναν τον νεκρό" από την Σαμαρίνα Γρεβενών.

Η επιτόπια έρευνα-καταγραφή έγινε από την Κατσανεβάκη Αθηνά στην Φαλάνη της Λάρισας στις 29 Μαίου 1995 όπου τραγουδούσε ομάδα γυναικών (Σοφία Παραφέστα, Αγορίτσα Μπουφίκου, Αγορίτσα Ντρικόγια, Τασία Ντρικόγια, Αγγελική Τσόπα, Ευαγγελία Καρκαβίτση)
βλ. Κατσανεβάκη Αθηνά: Βλαχόφωνα και Ελληνόφωνα τραγούδια περιοχής Βορείου Πίνδου. Ιστορική-Εθνομουσικολογική προσέγγιση: Ο Αρχαϊσμός τους και η σχέση τους με το Ιστορικό υπόβαθρο. Μέρος Β, Τόμος Ι, Παρ.59, σ.324-331. Οι στίχοι του τραγουδιού είναι οι εξής:

Vini uara uaral'i

Vini uară uarăl΄i
mana kaftî tras n΄i fugă
si fitšorl΄i nun u alasî
sedzs mana ninga aštîsarî
s- mănî tahina si š-fudzi

Μετάφραση:

Ήρθε η ώρα της ώρας (η μεγάλη στιγμή)
η μάνα ζητά για να μας φύγει (να μας φύγει)
και τα παιδιά δεν την αφήνουν
κάτσε μάνα ακόμα απόψε
κι αύριο πρωί να φύγεις

Η φωνητική ερμηνεία που θα ακούσετε παρακάτω έγινε από το Φωνητικό Εργαστήρι "Ηχώ" τον Ιανουάριο του 2015
Πρώτη φωνή: Κωσταντίνα Πετρινιώτη,
Άλλες φωνές: Αθηνά Κατσανεβάκη, Δέσποινα Ψαθά, Αφροδίτη Πατουλίδου
Προετοιμασία φωνητική και διδασκαλία τραγουδιού: Αθηνά Κατσανεβάκη
Φωτογραφία: Αφροδίτη Πατουλίδου.

Αναζήτηση