Παροιμίες, ευχές, εκφράσεις

Παροιμίες, ευχές, εκφράσεις, γνωμικά στα βλάχικα και η μετάφραση τους.

Μπορείτε εύκολα να προσθέσετε όσες γνωρίζετε.

Υπάρχουν 56 λήμματα σε αυτό το λεξικό.
Αναζητείστε λήμμα
Ξεκινά με Περιέχει Ακριβής φράση

Κατηγορίες λεξικού

Λέξη, φράση, όνομα Ερμηνεία (Μετάφραση)
μ'κάι, μκας, μκέ

έφαγα, έφαγες, έφαγε

ΜΑΓΚΟΥΦΑ
ΒΛΑΜΕΝΗ
μάια
γιαγιά. (συνήθως λέγετε η μάνα της μητέρας, ντάντα λέγετε η μάνα του πατέρα)
μακάρα, μεκάρι, μκάρε
φαγητό
μάνα μάρι
μεγάλη μάνα (γιαγιά)
μάνα, μένα
χέρι
μάντζα ρόσι
φαγητό κόκκινο
μάντζα,
φαγητό
Μαντζάτου
Αρσενικό μοσχαρι
μάρα
μεγάλη
μάρσινα
νηστεία, αποχή του λίπους π.χ.πίτα χωρίς τυρί
μάσκουρου
αρσενικός
Ματθαίος

Μάνθος, Μαθιός, Ματούσιος, Τούλιος, Τουλίκας, Τσάκος, Τούσιος

μάτσα
γάτα
μβεάστα
νύφη
μεκάρι - μουκάρι, μάρι μουκάρι φιτσές
φαγοπότι,πολύ έφαγες
μένι
αύριο
μερκάτου
γιαούρτι
μέτα
η μάνα σου
μέτουρα
σκούπα
μίνι
εγώ
Μίντι λα μίντι νου τι άμου νιπόιου κε τι αμ ντινίντι
Mνήμη δεν σε έχω πίσω σε έχω μπροστά[κεφάλι]
μίντι, μίντε
μυαλό, νους, θυμάμαι
Μιχάλης

Μίχας, Λάκιας, Μίσιας, Χάλτσιος, Χάλης

μκάρι, μικάρι

φαγητό

ΜΟΡ ΤΣΟΥΚΑΝΙΗ
ΠΑΙΔΑΚΙ ΜΟΥ
ΜΟΡ ΧΙΛΙΟΥΝΙΗ
ΨΥΧΗ ΜΟΥ
μόρτουλ
πεθαμένος
μόσια
γριά
μουάρε
μύλος
μουκ- μέκου, μουτς-μετς ,μούκα-μέκε

τρώω, τρώς,φάε

μουλιάρι, μουγέρα, μουγιέρι
Γυναίκα
μούλτου
πολύ, πολύς
μούμα
μάνα
μούμα μάρε
γιαγιά μεγάλη
μούμαι
μάνα
μούντι
βουνό
Μουσάτα Στιμερίε
(Όμορφη Παναγιά)Παναγίτσα μου
μουσιάτι
όμορφη
Μουσκα

Μυγα

μπάνα
ζωή
μπαρμπάτ
άντρας
μπαρμπάτου
άνδρας
μπάσιου
φιλώ
μπισιάρικα, μπισέρικα
εκκλησία
μπλίνου, μπλίνε
γεμάτος, γεμάτη, γεμιστά (φαγητο)
Μπόου βίνισι, μπόου βτζίσι
Βόδι ήρθες, βόδι έφυγες
Μπόουλου σ' λεάγκα ντι κοάρνι σ' όμλου ντι λίμπα
Το βόδι δένεται από τα κέρατα και ο άνθρωπος από την γλώσσα
Μπούνα μλιάρι νου άρι ούτι όκλιι ούτι ουρέκλιι
Η καλή γυναίκα δεν έχει ούτε μάτια ούτε αυτιά
μπουνέλα
πιρούνι