Η συνθήκη των Σεβρών (1920)

Η συνθήκη των Σεβρών (1920)Το 1920 ο Ελευθέριος Βενιζέλος υπογράφει τη συνθήκη των Σεβρών, και στο άρθρο 12 της «Συνθήκης μεταξύ των προεχουσών συμμάχων και συνησπισμένων δυνάμεων και της Ελλάδος περί προστασίας των εθνικών κλπ μειονοτήτων», επαναλαμβάνει τις δεσμεύσεις της Ελλάδος που αναγραφόταν στη Συνθήκη του Βουκουρεστίου όσον αφορά τις βλάχικες κοινότητες:

Η συνθήκη του Βουκουρεστίου (1913)

Η συνθήκη του Βουκουρεστίου (1913)Εν Βουκουρεστίω τη 23 Ιουλίου/5 Αυγούστου 1913
Η Αυτού Εξοχότης ο Κύριος Ελευθέριος Βενιζέλος, Πρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου της Ελλάδος, Πρώτος Πληρεξούσιος της Ελληνικής Βασιλικής Κυβερνήσεως εν τη εν Βουκουρεστίω Συνδιασκέψει,

Τα μοιρολόγια του Συρράκου

Συρράκο, αρχές 20ου αιώναΤο φιλόδοξο έργο των ανθρώπων που καταγράφουν τη δημοτική κληρονομιά του Συρράκου βρίσκεται στο σωστό δρόμο.

Ιδιαίτερες, μικρές πατρίδες: Θέματα και παράγοντες βιωσιμότητας

Αγία Παρασκευή - Φ.Α.Τ.Α «Η πολιτεία ή το χωριό που μας γέννησε, είναι η μικρή μας πατρίδα είτε σε νησί βρίσκεται, είτε σε κάμπο, σε μεσόγειο ή σε παραθαλάσσιο»

Αναζήτηση