Η Κρανιά Ασπροποτάμου και οι συνoικισμοί της (Δολιανά, Κονάκια)

Η Κρανιά Ασπροποτάμου και οι συνoικισμοί της (Δολιανά, Κονάκια) Δημήτρης Ι. ΚωνσταντινίδηςΟ τόπος μας είναι το λίκνο της ύπαρξής μας, το έδαφος όπου οι ρίζες μας βρίσκουν την πηγή της επιβίωσής τους και την κοιτίδα ανατροφοδότησης της μνήμης.

Η λεξικογραφική δραστηριότητα στη Μοσχόπολη

Θεόδωρος Αναστασίου Καβαλλιώτης, Εισαγωγή Γραμματικής, Μοσχόπολη 1760. Ψηφιακή βιβλιοθήκη της Μητροπολιτικής Βιβλιοθήκης Βουκουρεστίου (Biblioteca Metropolitană Bucureşti)«Η Μοσχόπολις δύναται να καυχηθή, ότι έσχεν ήδη τον δέκατον έβδομον αιώνα και έτι μάλλον τον δέκατον όγδοον άντρας λογίους, οίτινες διά της φιλεργίας αυτών και των συγγραφών ουκ ολίγον συνετέλεσαν εις την ανύψωσιν της αγωγής του υπό των τυράννων δυναστευομένου ελληνικού έθνους».1

Ενθύμιον Σαμαρίνης

Ενθύμιον Σαμαρίνης. Η ανάδυση της μνήμης (1746 - 1940). Νίκος Σιούμκας«Scripta manent, verba volant», έλεγαν οι αρχαίοι Λατίνοι και, πράγματι, αυτό που καταγράφεται πάντα περισώζεται.

Ο Βαγγέλης ο Ζάππας απ’ το Λάμποβο

Ο Βαγγέλης ο Ζάππας απ’ το ΛάμποβοΤον είχε φάει το όνομα. Δίχως αυτό θα μπορούσε να είχε κάνει κι αυτός κάτι στη ζωή του. Όχι ρεμάλι, καθώς είχε τώρα καταντήσει.

Αναζήτηση