Η Εισαγωγική Διδασκαλία στο ψηφιακό αποθετήριο της Ακαδημίας Αθηνών

Εισαγωγική διδασκαλία περιέχουσα λεξικόν τετράγλωσσον των τεσσάρων κοινών διαλέκτων ήτοι της απλής ρωμαϊκής, της εν Μοισία βλαχικής, της βουλγαρικής, και της αλβανιτικής Στα ήδη γνωστά ψηφιακά αντίγραφα της Εισαγωγικής Διδασκαλίας του Δανιήλ Μοσχοπολίτη, ενός από τα πρώτα γραπτά μνημεία της βλάχικης γλώσσας που εκδόθηκε το 1802, έρχεται να προστεθεί αυτό της Ακαδημίας Αθηνών.

Περί των μεσαιωνικών αλβανικών φυλών των Μαλακασίων, Μπουίων και Μεσαριτών

Kantakouzinos mpouioiΟ ιστορικός Καντακουζηνός αναφερόμενος εις την εκστρατείαν του αυτοκράτορος Ανδρονίκου Β' του Παλαιολόγου εις την Θεσσαλίαν κατά το 1334 γράφει ότι:

Οι Βεργιάνοι Βλάχοι και οι Αρβανιτόβλαχοι της Κεντρικής Μακεδονίας του Αστέριου Κουκούδη

Οι Βεργιάνοι Βλάχοι και οι Αρβανιτόβλαχοι της Κεντρικής Μακεδονίας, Αστέριος ΚουκούδηςΗ αναλυτικής εξέταση της δράσης της ρουμανικής προπαγάνδας στην περιοχή της Βέροιας και της εμπλοκής της στα τοπικά γεγονότα του Μακεδονικού Αγώνα έρχεται να εκθέσει τα αίτια και τις επιπτώσεις.

Ο δάσκαλος από το Βυθκούκι και ο ιππότης από την Άρτα: μια μικρή ιστορία για ένα μεγάλο χειρόγραφο

Φρασιολογία του ελληνικού ιδιώματος. Ευστρατίου του εκ Βυθκουκίου της εν Ηπείρω ΚολωνίαςΑνάμεσα στους ελληνόφωνους λογίους που δραστηριοποιήθηκαν στον βαλκανικό χώρο στα χρόνια της κοινής οθωμανικής κυριαρχίας, αναμφίβολα υπάρχουν πολλοί το έργο των οποίων δεν είναι γνωστό είτε γιατί δεν έφτασε ποτέ έως εμάς είτε γιατί δεν μελετήθηκε και δεν προβλήθηκε επαρκώς.

Αναζήτηση