Σε αυτή την κατηγορία θα προβάλλονται ηλεκτρονικά βιβλία σχετικά με τους βλάχους

Η συνθήκη των Σεβρών (1920)

Η συνθήκη των Σεβρών (1920)Το 1920 ο Ελευθέριος Βενιζέλος υπογράφει τη συνθήκη των Σεβρών, και στο άρθρο 12 της «Συνθήκης μεταξύ των προεχουσών συμμάχων και συνησπισμένων δυνάμεων και της Ελλάδος περί προστασίας των εθνικών κλπ μειονοτήτων», επαναλαμβάνει τις δεσμεύσεις της Ελλάδος που αναγραφόταν στη Συνθήκη του Βουκουρεστίου όσον αφορά τις βλάχικες κοινότητες:

Η συνθήκη του Βουκουρεστίου (1913)

Η συνθήκη του Βουκουρεστίου (1913)Εν Βουκουρεστίω τη 23 Ιουλίου/5 Αυγούστου 1913
Η Αυτού Εξοχότης ο Κύριος Ελευθέριος Βενιζέλος, Πρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου της Ελλάδος, Πρώτος Πληρεξούσιος της Ελληνικής Βασιλικής Κυβερνήσεως εν τη εν Βουκουρεστίω Συνδιασκέψει,

Η Εισαγωγική Διδασκαλία στο ψηφιακό αποθετήριο της Ακαδημίας Αθηνών

Εισαγωγική διδασκαλία περιέχουσα λεξικόν τετράγλωσσον των τεσσάρων κοινών διαλέκτων ήτοι της απλής ρωμαϊκής, της εν Μοισία βλαχικής, της βουλγαρικής, και της αλβανιτικής Στα ήδη γνωστά ψηφιακά αντίγραφα της Εισαγωγικής Διδασκαλίας του Δανιήλ Μοσχοπολίτη, ενός από τα πρώτα γραπτά μνημεία της βλάχικης γλώσσας που εκδόθηκε το 1802, έρχεται να προστεθεί αυτό της Ακαδημίας Αθηνών.

Οι Βεργιάνοι Βλάχοι και οι Αρβανιτόβλαχοι της Κεντρικής Μακεδονίας του Αστέριου Κουκούδη

Οι Βεργιάνοι Βλάχοι και οι Αρβανιτόβλαχοι της Κεντρικής Μακεδονίας, Αστέριος ΚουκούδηςΗ αναλυτικής εξέταση της δράσης της ρουμανικής προπαγάνδας στην περιοχή της Βέροιας και της εμπλοκής της στα τοπικά γεγονότα του Μακεδονικού Αγώνα έρχεται να εκθέσει τα αίτια και τις επιπτώσεις.

Αναζήτηση