Συρράκο, 15 Αυγούστου 1930. Αρχείο Κ. Μπίτσιου

Slider